Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony internetowej https://pol-craft.com

 1. Na czym polega nasza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług niniejszej strony www. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników korzystających z tej strony internetowej.

2. Kto jest Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników niniejszej strony www.?

Administratorem danych osobowych zawartych na stronie internetowej https://www.pol-craft.com jest POL-CRAFT SOAPERY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kleeberga 9, 61-615 Poznań, KRS 0000909014, NIP 9721318375

3. W jakim stopniu chronione są dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator dokłada szczególnej staranności mając na uwadze ochronę interesów prawnych osób, których takie dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, rzetelnie i w sposób transparentny dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim dane te są przetwarzane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby fizycznej lub prawnej, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do realizacji celu, w jakim dane te są gromadzone;
 • przetwarzane w sposób zapewniający dostateczne bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed bezprawnym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub ujawnieniem przedmiotowych danych niepowołanym do tego osobom;
 • przetwarzane tylko o ile  Użytkownik będąc o tym uprzedzony nie cofnął swojej zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa dają Administratorowi legitymację do przetwarzania danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy cywilnej;4. W jakim celu są zbierane i przetwarzane dane osobowe Użytkowników?

Niniejsza strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 • poprzez gromadzenie plików „cookies”.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w związku z:

 • obsługą zapytania przekazanego przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • ewentualną dalszą realizacją złożonego zamówienia na dostawę produktów znajdujących się w naszej ofercie.

Podanie danych jest oczywiście dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów.

5. Z jakich informacji o Użytkownikach możemy korzystać?

Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania w szczególności danych osobowych Użytkowników obejmujących: imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwę firmy, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres siedziby firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), ewentualnie  pozostałych danych zgromadzonych automatycznie w trakcie korzystania ze strony internetowej.

6. Czy dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobie trzeciej?

Spersonalizowane dane osobowe zapisane w systemie nie zostaną w żaden sposób udostępnione przez Administratora osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, chyba, że takie żądanie zostanie w sposób oficjalny przedstawione przez organy państwowe ustawowo uprawnione do zasięgania i dalszego przetwarzania takich informacji (np. przez sądy, administrację skarbową, Policję, prokuratury itp.).

7. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi niniejszej strony internetowej?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do:

 • swobodnego i nieograniczonego dostępu do swoich danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
 • zmiany danych (sprostowania, uzupełnienia, aktualizacji);
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • ograniczenia zakresu przetwarzania danych;
 • żądania usunięcia danych z systemu, o ile takiemu żądaniu nie sprzeciwiają się inne przepisy;

W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: …………………………………………………………

W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad przez Administratora niniejszej strony Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Przez jaki okres będą przechowywane dane Użytkowników pozyskane przez Administratora strony www.?

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika, dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane dopóki taka zgoda nie zostanie przez Użytkownika cofnięta. Dane związane z technologią tzw. ciasteczek cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, mogą być przechowywane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki/urządzenia. Należy podkreślić, że usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd też w niektórych przypadkach istnieje możliwość wniesienia reklamacji.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności prowadzonej przez siebie strony internetowej, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozbudowa niniejszej strony internetowej o nowe funkcje (np. o funkcję sklepu internetowego). O wszelkich ewentualnych zmianach Administrator powiadomi Użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres …………………………………………………………………….. .

Polityka plików „cookies” strony internetowej https://www.pol-craft.com

Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach korzystania ze strony www.;
  1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania Użytkownika w ramach zamówienia złożonego na odległość, za pomocą medium elektronicznego;
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowych www. przez Użytkownika;
  1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.;
  1. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich potrzeb oraz/lub zainteresowań.
 2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w dowolnym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarek internetowych.
  Administrator strony www. informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą jednakże uniemożliwić lub znacznie utrudnić poprawne korzystanie z tej strony;
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze stron www. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 5. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy  narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Podobnie jak wielu operatorów aplikacji internetowych/ aplikacji /oprogramowania, niniejsza strona internetowa zbiera informacje wysyłane przez przeglądarkę za każdym razem, gdy Użytkownik ją odwiedza. Dane logowania mogą zawierać takie informacje, jak adres IP komputera Użytkownika, geolokalizację (miasto, kraj), typ przeglądarki, wersję przeglądarki i podstrony strony internetowej https://pol-craft.com., które zostały odwiedzone przez Użytkownika, czas i data takiego wejścia na stronę oraz inne statystyki.

Adres

ul. Franciszka Kleeberga 9
61-615 Poznań, Polska

Telefon

+48 502 540 777

E-mail

POL-CRAFT SOAPERY